dilluns, 31 d’octubre de 2011

Audacity

A classe de GITIC hem aprés a retocar i editar cançons a través del programa Audacity.
Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio, fàcil d'usar i lliure. La part gràfica ha estat feta amb la llibreria wxWidgets. És un programa multiplataforma i es troba disponibles en diveresos idiomes incloent el català.
Va ser creat per Dominic Mazzoni mentre era estudiant a la Carnegie Mellon University. Mazzoni treballa actualment a Google però continua com a principal desenvolupador del programa amb l'ajuda de voluntaris d'arreu del món. Es tracta d'un programa d'edició de so amb un gran popularitat, a finals de 2010.

Les principals característiques són les següents:
  • Importar i exportar WAV, AIFF, MP3(mitjançant el codificador LAME) i Ogg Vorbis i entre d'altres. A partir de la versió 1.3.2 també suporta FLAC. La versió 1.3.6 i posteriors també permeten utilitzats WMA, AAC, AMR i AC3 a través de la llibreria opcional FFmpeg.
  • Gravar i reproduir sons
  • Editar usant les opcions de tallar, copiar i enganxar, i una opció Desfer il·limitada.
  • Efectes digitals
  • Eliminació del sorolls de gravació.
  • Es pot programar qualsevol efecte musical o sonor, mitjançant el panell Nyquist, usant Xlisp

Opinió:
Aquest programa és molt facil d'utilitzar i interessant alhora de fer algun montage audiovisual. Un altre aspecte positiu és que és treballa d'una forma divertida i dinamica muntant els objectius que es volen assolir. És un programa que em serveix de gran ajuda.

diumenge, 30 d’octubre de 2011

Google Sites

Un exemple dels serveis que ofereix Google,
A classe de gitic hem aprés un altre recurs de google, en aquest cas el Google Sites.
Google Sites és una aplicació online que permet crear un lloc web d'una forma tan senzilla com editar un document. Qualsevol usuari amb uns pocs clics pot construir un web a la seva mida reunint en un únic lloc i d'una manera ràpida informació variada, vídeos, calendaris, presentacions, fotos, arxius adjunts i text. Aquí és possible i és on radica la seva potència, que puguem crear llocs col · laboratius i fer-los públics o privats.

Disposa de 3 modalitats d'usuaris:

     Propietaris que poden gestionar tot el lloc afegint contingut nou, eliminant el ja existent, gestionar els usuaris o modificant l'aspecte visual.
     Col · laboradors poden crear contingut, modificar el ja existent, escriure comentaris o pujar arxius.
     Simples usuaris o lectors: aquest és l'usuari per defecte per a aquells que visitin el lloc si aquest és obert.

Les tres grans avantatges de Google Sites són les opcions de privacitat, podem definir amb qui compartim les pàgines editables, els tipus de pàgines que podem crear (un dipòsit d'arxius amb 10GB per compte) i la facilitat d'ús.

La plasticitat de les pàgines de Google Sites fa que la funcionalitat entre un wiki, un bloc o un fòrum de discussió estigui determinada gairebé únicament per l'ús que vulguem donar-li nosaltres.


 Opinió:
Un exemple dels serveis que ofereix Google, és molt facil d'utilitzar. Disposa de plantilles que això fa que tingui una bona aparència la pàgina web que es vulgui crear. El Google Sites sera de gran ajuda en un futur proper per tenir una web pròpia i estar actualitzat.

dimarts, 25 d’octubre de 2011

El prezi


Prezi és una aplicació de presentació en línia i una eina narrativa. Els textos, imatges, vídeo o altres objectes de presentació són posats en un llenç infinit i presentats ordenadament en marc presentables. El llenç permet als usuaris crear una presentació no lineal, on poden fer servir zoom en un mapa visual. Es pot definir com un camí a través dels objectes i marcs, aconseguint un ordre desitjat per l'usuari. La presentació final es pot desenvolupar en una finestra del navegador , també permetent una presentació fora de línia descarregan l'arxiu.

 Opinió:
Crec que el prezi és una nova aplicació per fer presentacions multimèdia bastant elaborades i senzilles de fer. Només es necessàri crear un compte en la xarxa i començar la teva presentació. Sempre he utilitzat el power point i ara amb aquest nou programa el podre incorporar en el meu dia a dia.

dimarts, 11 d’octubre de 2011

Les quatre habilitats lingüístiques

Parlar, llegir, escriure i escoltar són les quatre habilitats que un usuari de qualsevol llengua ha de dominar per poder-se comunicar amb una eficàcia en totes les situacions possibles.

Llegir és un procès actiu, perquè qui llegeix ha de construir el significat del text.El significat que un escrit té , pe qui el llegeix no és una rèplica del significat que l'autor va voler-li donar, sinó que és una construcció pròpia.

Escriure : és el procés mitjançant el qual es produeix un text significatiu.

Parlar: parlar és expressar el nostre pensament através del llenguatge articulat de forma coherent,clara amb correcció i adhecuació, a la situació comunicativa.

Escoltar: escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment.


Valoració:
Per uns el parlar serà d'una manera que per uns altres. Per uns el escriure serà d'una manera que per uns altres, però tots sabem que volen dir aquestes paraules.

dijous, 6 d’octubre de 2011

TwitterTwitter és un servei de microblogging que serveix per   als seus usuaris llegir i enviar missatges amb una longitud màxima de 140 caràcters que s'anomenen tweets o tuits. Els usuaris poden rebre les actualitzacions des de la pàgina del Twitter, mitjançant missatgeria instantània, SMS, RSS i correu electrònic.


Es tracta d'una xarxa social on els escriptors poden pujar els seus textos i compartir-los amb la resta de la comunitat, enl seu entorn, podrà votar per ells, el que estableix com un rànquing que puntua tant als textos com als lectors preferits per el públic.
 
Opinió:
És sens dubte una bona iniciativa per a escriptors que vulguin donar-se a conèixer. I és clar, per a lectors que vulguin trobar materials diferents al mateix temps d'interactuar amb els autors.

dimarts, 4 d’octubre de 2011

La descripció

La descripció és un mode d'organització del discurs que pretén representar lingüísticament persones, animals, objectes, paisatges,èpoques,sentiments, etc,
Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets fins als més abstractes.
Per mitjà de les seqüències descriptives es proporcionen informació i característiques diferents dels objectes.El to pot ser més subjectiu o més objectiu, depenent de la situació comunicativa i del propòsit d'intercanvi,així com el grau d'importància que atorguem a ordenar estrictament la informació.

Descripció objectiva :l'autor adopta una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, i es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles, les característiques que millor els defineixen(no intenta suscitar cap emoció estètica en el lector).Aquest tipus de descripció és característica dels textos acadèmics i científics. 

Descripció subjectiva: l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu.Conté una gran càrrega subjectiva i sol tenir una finalitat estètica.

A classe vam treballar varies cançons poesies i videos on es mostra un clar exemple de les decripcions d'una manera original. Aqui us deixo alguns exemples.  • Lila, Whiskyn's.
  • Pedro Navaja, Gato Pérez.
  • Nit de Sant Joan, Sisa.
  • Videoclip del anunci de Estrella Damm. 
Valoració:
En aquesta classe m'he pogut adonar de petits detalls que no mi havia fixat i agafar noves tècniques a l'hora de dur a terme una bona descripció. La metodologia que s'ha utilitzat és molt divertida i profitosa cantant cansons, poemes i la visualització de videoclips per tal de remarcar els factors més importants.


Documents de Google

      
El google docs serveix per poder crear diferents documents: word, power points, fulls de càlcul, en versió online i en grup. Es comparteixen alhora.
Això significa que podem treballar amb el document des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.Tots els membres poden treballar en el mateix document i estar presents en el treball.
També hi ha un xat per poder parlar entre els components del grup.És senzill d'utilitzar i gratuit.