dimecres, 28 de desembre de 2011

Síntesis de GITIC


Al començament del semestre recordo que aquesta assignatura era una de les pijtors que portava, ja que el ritme amb el qual es feia la classe era una mica acelerat i em perdia bastant. A poc a poc, vaig anar agafant el fil i vaig poder veure que si portaves la feina al dia i estaves atenta a classe no hi havia perquè haver-hi problemes en realitzar les pràctiques a casa.
He de dir, que hi han hagut activitats que m'han costat bastant realitzar per la dificultat de l'utilització del programa, tot i això me n'he acabat sortint.

Al principi això del bloc no em feia gaire gràcia,ho havia sentit parlar però mai l'hi havia tingut interés per saber que era, més aviat, ho veia com una pèrdua de temps, a mesura que van anar passant els dies vaig veure que això era una bona eina de treball, on hi podia penjar coses i que la seva utilització era bastant profitosa.
 
Actualment estic contenta d'haver fet aquesta assignatura i haver après a fer un munt de coses amb diferent programes, que fins ara no en sabia ni que existien.

Aquesta assignatura m'ha ajudat molt a completar el meu coneixement sobre les noves tecnologies, i m'agradaria aprendre moltes més coses.

Finalment, crec que he fet un bon treball amb el bloc.

Per acabar, desitjar-vos bon nadal i feliç any nou!

Conclusió de COED

Per finalitzar les meves entrades en el blog de l'assignatura de Comunicació oral, escrita i digital, m'agradaria fer una síntesis de l'assignatura.

Al principi no acabava d'entendre massa l'objectiu d'aquesta assignatura, per exemple escoltar identitat territori recitació de poemes no sabia en què consistia i això em feia situar en una possible dificultat. A poc a poc em vaig anar situant en les tasques i activitats.
He pogut aprendre que darrere d'una imatge, "Qui ets tu?" s'amagaguen moltes coses, característiques trets, etc.
Al començament quan van dir que teniem que fer entrades al bloc vaig pensar que això no servia per res, però me adonat compte que anar recopilant els apunts, els treballs i altres curiositats portats al dia anava d'allò més bé.


A més a més m'agradaria dir que l'exposició d'Identitat i territori m'ha donat l'oportunitat per expressar-me a  la classe, i  l'oportunitat de posar en pràctica totes les indicacions del llibre "Com parlar bé en públic". 
També m'agradaria ressaltar la recitació del poema, on implicava una gran concentració i la por de parlar en públic davant de tothom .

Resumint, he apres moltes coses, com crear un bon discurs , la creació d'una descripció en altres. M'agradaria que us fixessiu en les entrades següents: La recitació del poema i la entrada de Identitat i Territori.

Bon nadal i bon any nou!!

dimarts, 27 de desembre de 2011

Recitació

A COED vam estar recitant poemes durants tres classes on cadascú havia de recitar un poema individual davant de tota la classe.
El poema que vaig escollir és de Joan Maragall perquè m'agrada el seu estil de poesia i concretament el que es titula " Després de la tempestat".
Els moments previs a l'inici s'em podia veure molt nerviosa per la por d'equivocar-me en algun fragment o quedar-me en blanc davant de tothom.
Us deixo el meu poema.

DESPRÉS DE LA TEMPESTAT
Quan s'esqueixen els núvols sobre el cel 
la ciutat surt rient de la tempesta, 
regalant d'aigua lluminosa arreu, 
remorejant de nou en sons de festa. 
Recomença el remor en la ciutat 
i en el rostre dels homes l'alegria: 
els núvols sobre el cel s'han esqueixat, 
la tenebrosa nit torna a ser dia. 
Cadascú alça els ulls per si retroba 
la gran blavor del cel, tan oblidada! 
Beneita sies, tempestat passada, 
perquè fas alçar els ulls a la llum nova!  
   
Joan Maragall 


Opinió:
He intentat que la recitació fos natural.Tot i així destaco el fet que els nervis han fet que la meva veu sonés una mica tremolosa, però en el fons , penso que ho he sapigut portar força bé.
També vull destacar el fet que la meva recitació al tractar-se d'un tema informal m'ha permès desenvolupar-me amb un caire més amistós i tranquil.
Pel que fa al llenguatge-corporal( gesticulació de la cara, moviments amb les mans,etc) crec que he fet el que he pogut, tot i que sent crítica i veient el vídeo haig de confessar que m'he mogut una mica ja que estava bastant nerviosa.
Ha sigut una classe on he pogut aprendre a controlar una mica més els nervis i la mirada al públic i sobretot de poder veure als companys recitant i esforçant-se si es quedaven an blanc amb molt d'esforç.L'ordinador a l'aula

Charles Crook planteja, a través de metàfores, quatre models d’aprenentatge amb l’ordinador en l’entorn educatiu. En una de les sessions de GITIC tenim l’ocasió de experimentar-les i veure com amb el seu ús es pot aprendre amb les seves pràctiques. Hi han quatre que són les següents:

-La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
-La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
-La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador
-La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina

He escollit la metàfora tutorial i la metàfora de la construcció.
La metàfora tutorial: l’ordinador com a tutor:
L'interès que té aquesta utilització tutorial de l'ordinador es troba en la capacitat que té la màquina per reproduir alguns aspectes de la relació entre el docent i l'alumne. Es pot establir un cert paral•lelisme entre el funcionament d'alguns programes informàtics i la modalitat d'interacció a classe caracteritzada per la seqüència:
iniciació (docent) - resposta (alumne) - avaluació (professor)
Aquest tipus d'interacció també es pot donar entre un alumne i un ordinador:
l'ordinador inicia, l'alumne respon i l'ordinador avalua; a continuació l'ordinador inicia un nou cicle.És un aprenentatge on la persona que el fa servir transmet el que sap i comprova si s’ha acabat d’entendre o no. 

A les classes de Gitic hem treballat el Jclic amb el qual el puc relacionar amb la metàfora tutorial ja que és un gran exemple de l'ordinador com a tutor.El JClic és un entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia, desenvolupat en la plataforma Java.
És una aplicació de programari lliure basada en estàndards oberts que funciona en diversos entorns operatius: Linux, Mac OS X, Windows i Solaris.

 La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne 
 Aquesta és una visió de l'ús educatiu de l'ordinador centrat en l'alumne. Ell és qui controla la màquina i no a l'inrevés..  El concepte micromon on l'alumne construeix idees a partir de la seva activitat exploratòria en un ambient d'aprenentatge per descoberta on l'alumne és necessàriament reflexiu i actiu; és ell qui "ensenya", donant instruccions a l'ordinador per indicar-li les tasques que ha de fer.
 El llenguatge de programació Logo i l'objecte gràfic anomenat tortuga seria un exemple de micromon on el nen pot desenvolupar estratègies de resolució de problemes.
Papert, com Piaget, resalta la importància dels processos de descoberta i parteix de que ensenyar prematurament impedeix que el nen descobreixi, inventi i construeixi. El mestre, segons aquest model, quedaria relegat a un segon pla. 

Per acabar la metàfora de la construcció la puc relacionar amb Scratch ja que compleix els requisits de l'ordinador com alummne. Scratch és una aplicació informàtica destinada principalment als nens, mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera creativa i divertida. També poden treballar amb bases d'animació i programació de l'ordinador amb l'ajuda d'una interfície gràfica senzilla.En el disseny del llenguatge, la principal prioritat era fer que aquest i l'entorn de desenvolupament intuïtiu fos fàcil d'aprendre pels nens que no tinguessin experiència prèvia en programació.


 Opinió:
Aquestes metàfores i aquets exemples són uns bon recursos de les TIC que tindrien que estar presents a totes les escoles. Principalment són mètodes d'aprenentage on hi intervenen les noves tecnologies i fan que hi hagi un clima dinàmic i divertit.

dimecres, 21 de desembre de 2011

Publicació digital : el bon comunicador

Hem fet un treball en grup que tracta en el seguiment d'un bon comunicador. En el nostre cas hem triat Ferran Monegal perquè compleix el perfil d'un excel·lent comunicador.

El bon comunicador: Ferran Monegal

 • Preparar un bon guió.
 • L'orador ha de ser capaç d'improvisar.
 • En el discurs no ha de mancar ni sobrar res.
 • Fer-se les quatre preguntes: perquè, què, a qui i com, es a dir, descriure, començar a explicar, interpretar i justificar.
 • Exposar a la introducció les idees principals del discurs.
  Saber argumentar i exemplifica.

Llenguatge corporal:

 • Gesticulació, posició, mirades, somriure, tècniques per amagar el nerviosisme, crear complicitat amb el públic.
 • Controlar la respiració, ajuda a controlar els nervis.

La veu:

 • Bon ús de la veu (intensitat, volum, velocitat, vocalització, articulació, entonació, vocalització, pauses, silencis...)
 • Bon ús del llenguatge oral (sintaxi, lèxic, vocabulari, claredat, precisió, brevetat, oposició i antítesi
 • S’ha de parlar amb claredat i fer ús de frases curtes.

Estratègies per captar al públic:

 • Saber utilitzar les figures retòriques.
 • Ús de l’humor.
 • Exemples per a captar l’atenció del públic.
 • Ser clar, breu, precís alhora d’exposar el tema per a que el públic s’interessi.
 • Ha de tenir una bona capacitat d’improvisació i naturalitat.
 • Utilitzar l’anècdota o l’acudit.
 • Actitud positiva.
 • Adaptar el discurs al públic.


Opinió:
Després d'haver seguit a Ferran Monegal durant aquest temps puc afirmar que és un bon comunicador ja sigui mitjançant el seu programa de televisió, els seus articles en el diari i els seus comentaris en la radió. Hem utilitzat els recursos de crear un blog i una pàgina web per reflectir tots els seus moviments i la seva vida.

dijous, 15 de desembre de 2011

Taxonomia digital de Bloom

La Taxonomia de Bloom és una teoria universal que es basa en una classificació dels diferents objectius i habilitats, que els educadors poden proposar als seus estudiants. El fet de que aquesta taxonomia sigui jeràrquica, vol dir que l'aprenentatge a nivells superiors depèn de l'adquisició del coneixement i habilitats de certs nivells inferiors. Suposa un llistat de capacitats que han de tenir-se en compte a l'educació.

 • Crear : dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar. Ho relaciono amb Scratch perquè tracta de contruir o elaborar tot un seguit d'històrietes amb l'imaginació de cadascú.
 • Analitzar: organitzar, desconstruir, atribuir, trobar, estructurar i integrar.El programa que reuneix aquests requisits seria l'Audaciyi perquè es pot destruir fragments de cançons i integrar, en resum fer tot els moviments.
 • Recordar: reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar i trobar. En aquest cas ho relaciono amb el buscador de Mister wong ja que localitzo les meves webs en qualsevol ordinador, les puc anomenar i descriure.
 • Avaluar: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar , detectar i provar. Aquí ho podria relacionar amb el blog on es pot formular hipòtesis críticar-les i experimentar-les.
 • Entendre: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar i exemplificar. En aquest tema ho relaciono amb la xarxa social del Twitter on es pot inferir tweets exclicant i exemplificant qualsevol assumpte.
 • Aplicar: implementar, desenvolupar, utilitzar i executar. Un exemple treballat pot ser el Jclic on es utilitzen diferents eines i desenvolupar temes.

Opinió:
Aquesta entrada resumeix bastan bé varis programes treballats a classe, d'una manera sintetizada i senzilla. La Taxonomia de Bloom resumeix els diferents objectius que els educadors poden proposar als alumnes.

dijous, 1 de desembre de 2011

Mapa d'aprenentatge Educat 2.0


El Programa eduCAT 2.0 promou l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils i de sistemes de projecció interactiva a les escoles amb cicle superior de primària i als centres públics de secundària.
En aquest marc, també es dóna el suport i l’acompanyament necessari a tots els docents dels centres de Catalunya per obtenir les pautes, orientacions i reflexions adients en els canvis en l’organització i la metodologia d’aula, dins del marc del seu projecte educatiu.

Així, doncs, eduCAT 2.0 agrupa totes les actuacions del Departament d'Ensenyament per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

La participació dels i les docents és imprescindible per aconseguir els objectius d'aquesta xarxa:
1. Oferir suport i acompanyament didàctic i pedagògic al professorat que participa en el projecte eduCAT 2.0.
2. Oferir informació rellevant relacionada amb els aspectes docents i de gestió d'aula amb eines TIC i recursos digitals.
3. Compartir i difondre coneixements i experiències entre tots els docents participants.
4. Crear una comunitat de pràctica orientada a l'aprenentatge entre iguals.
Us convidem a participar.Educat 2.0 and Materials de formació in Cristina Serrano (cristinaserrano)

Opinió:
Tota persona que es dedica a l'educació ha d'estar informat de les prestacions i activitats que ofereix  l'educat 2.0 i estar en formació constant. Les activitats que presenten penso que són de gran ajuda.