dimecres, 28 de desembre de 2011

Síntesis de GITIC


Al començament del semestre recordo que aquesta assignatura era una de les pijtors que portava, ja que el ritme amb el qual es feia la classe era una mica acelerat i em perdia bastant. A poc a poc, vaig anar agafant el fil i vaig poder veure que si portaves la feina al dia i estaves atenta a classe no hi havia perquè haver-hi problemes en realitzar les pràctiques a casa.
He de dir, que hi han hagut activitats que m'han costat bastant realitzar per la dificultat de l'utilització del programa, tot i això me n'he acabat sortint.

Al principi això del bloc no em feia gaire gràcia,ho havia sentit parlar però mai l'hi havia tingut interés per saber que era, més aviat, ho veia com una pèrdua de temps, a mesura que van anar passant els dies vaig veure que això era una bona eina de treball, on hi podia penjar coses i que la seva utilització era bastant profitosa.
 
Actualment estic contenta d'haver fet aquesta assignatura i haver après a fer un munt de coses amb diferent programes, que fins ara no en sabia ni que existien.

Aquesta assignatura m'ha ajudat molt a completar el meu coneixement sobre les noves tecnologies, i m'agradaria aprendre moltes més coses.

Finalment, crec que he fet un bon treball amb el bloc.

Per acabar, desitjar-vos bon nadal i feliç any nou!

Conclusió de COED

Per finalitzar les meves entrades en el blog de l'assignatura de Comunicació oral, escrita i digital, m'agradaria fer una síntesis de l'assignatura.

Al principi no acabava d'entendre massa l'objectiu d'aquesta assignatura, per exemple escoltar identitat territori recitació de poemes no sabia en què consistia i això em feia situar en una possible dificultat. A poc a poc em vaig anar situant en les tasques i activitats.
He pogut aprendre que darrere d'una imatge, "Qui ets tu?" s'amagaguen moltes coses, característiques trets, etc.
Al començament quan van dir que teniem que fer entrades al bloc vaig pensar que això no servia per res, però me adonat compte que anar recopilant els apunts, els treballs i altres curiositats portats al dia anava d'allò més bé.


A més a més m'agradaria dir que l'exposició d'Identitat i territori m'ha donat l'oportunitat per expressar-me a  la classe, i  l'oportunitat de posar en pràctica totes les indicacions del llibre "Com parlar bé en públic". 
També m'agradaria ressaltar la recitació del poema, on implicava una gran concentració i la por de parlar en públic davant de tothom .

Resumint, he apres moltes coses, com crear un bon discurs , la creació d'una descripció en altres. M'agradaria que us fixessiu en les entrades següents: La recitació del poema i la entrada de Identitat i Territori.

Bon nadal i bon any nou!!

dimarts, 27 de desembre de 2011

Recitació

A COED vam estar recitant poemes durants tres classes on cadascú havia de recitar un poema individual davant de tota la classe.
El poema que vaig escollir és de Joan Maragall perquè m'agrada el seu estil de poesia i concretament el que es titula " Després de la tempestat".
Els moments previs a l'inici s'em podia veure molt nerviosa per la por d'equivocar-me en algun fragment o quedar-me en blanc davant de tothom.
Us deixo el meu poema.

DESPRÉS DE LA TEMPESTAT
Quan s'esqueixen els núvols sobre el cel 
la ciutat surt rient de la tempesta, 
regalant d'aigua lluminosa arreu, 
remorejant de nou en sons de festa. 
Recomença el remor en la ciutat 
i en el rostre dels homes l'alegria: 
els núvols sobre el cel s'han esqueixat, 
la tenebrosa nit torna a ser dia. 
Cadascú alça els ulls per si retroba 
la gran blavor del cel, tan oblidada! 
Beneita sies, tempestat passada, 
perquè fas alçar els ulls a la llum nova!  
   
Joan Maragall 


Opinió:
He intentat que la recitació fos natural.Tot i així destaco el fet que els nervis han fet que la meva veu sonés una mica tremolosa, però en el fons , penso que ho he sapigut portar força bé.
També vull destacar el fet que la meva recitació al tractar-se d'un tema informal m'ha permès desenvolupar-me amb un caire més amistós i tranquil.
Pel que fa al llenguatge-corporal( gesticulació de la cara, moviments amb les mans,etc) crec que he fet el que he pogut, tot i que sent crítica i veient el vídeo haig de confessar que m'he mogut una mica ja que estava bastant nerviosa.
Ha sigut una classe on he pogut aprendre a controlar una mica més els nervis i la mirada al públic i sobretot de poder veure als companys recitant i esforçant-se si es quedaven an blanc amb molt d'esforç.L'ordinador a l'aula

Charles Crook planteja, a través de metàfores, quatre models d’aprenentatge amb l’ordinador en l’entorn educatiu. En una de les sessions de GITIC tenim l’ocasió de experimentar-les i veure com amb el seu ús es pot aprendre amb les seves pràctiques. Hi han quatre que són les següents:

-La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
-La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
-La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador
-La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina

He escollit la metàfora tutorial i la metàfora de la construcció.
La metàfora tutorial: l’ordinador com a tutor:
L'interès que té aquesta utilització tutorial de l'ordinador es troba en la capacitat que té la màquina per reproduir alguns aspectes de la relació entre el docent i l'alumne. Es pot establir un cert paral•lelisme entre el funcionament d'alguns programes informàtics i la modalitat d'interacció a classe caracteritzada per la seqüència:
iniciació (docent) - resposta (alumne) - avaluació (professor)
Aquest tipus d'interacció també es pot donar entre un alumne i un ordinador:
l'ordinador inicia, l'alumne respon i l'ordinador avalua; a continuació l'ordinador inicia un nou cicle.És un aprenentatge on la persona que el fa servir transmet el que sap i comprova si s’ha acabat d’entendre o no. 

A les classes de Gitic hem treballat el Jclic amb el qual el puc relacionar amb la metàfora tutorial ja que és un gran exemple de l'ordinador com a tutor.El JClic és un entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia, desenvolupat en la plataforma Java.
És una aplicació de programari lliure basada en estàndards oberts que funciona en diversos entorns operatius: Linux, Mac OS X, Windows i Solaris.

 La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne 
 Aquesta és una visió de l'ús educatiu de l'ordinador centrat en l'alumne. Ell és qui controla la màquina i no a l'inrevés..  El concepte micromon on l'alumne construeix idees a partir de la seva activitat exploratòria en un ambient d'aprenentatge per descoberta on l'alumne és necessàriament reflexiu i actiu; és ell qui "ensenya", donant instruccions a l'ordinador per indicar-li les tasques que ha de fer.
 El llenguatge de programació Logo i l'objecte gràfic anomenat tortuga seria un exemple de micromon on el nen pot desenvolupar estratègies de resolució de problemes.
Papert, com Piaget, resalta la importància dels processos de descoberta i parteix de que ensenyar prematurament impedeix que el nen descobreixi, inventi i construeixi. El mestre, segons aquest model, quedaria relegat a un segon pla. 

Per acabar la metàfora de la construcció la puc relacionar amb Scratch ja que compleix els requisits de l'ordinador com alummne. Scratch és una aplicació informàtica destinada principalment als nens, mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera creativa i divertida. També poden treballar amb bases d'animació i programació de l'ordinador amb l'ajuda d'una interfície gràfica senzilla.En el disseny del llenguatge, la principal prioritat era fer que aquest i l'entorn de desenvolupament intuïtiu fos fàcil d'aprendre pels nens que no tinguessin experiència prèvia en programació.


 Opinió:
Aquestes metàfores i aquets exemples són uns bon recursos de les TIC que tindrien que estar presents a totes les escoles. Principalment són mètodes d'aprenentage on hi intervenen les noves tecnologies i fan que hi hagi un clima dinàmic i divertit.

dimecres, 21 de desembre de 2011

Publicació digital : el bon comunicador

Hem fet un treball en grup que tracta en el seguiment d'un bon comunicador. En el nostre cas hem triat Ferran Monegal perquè compleix el perfil d'un excel·lent comunicador.

El bon comunicador: Ferran Monegal

 • Preparar un bon guió.
 • L'orador ha de ser capaç d'improvisar.
 • En el discurs no ha de mancar ni sobrar res.
 • Fer-se les quatre preguntes: perquè, què, a qui i com, es a dir, descriure, començar a explicar, interpretar i justificar.
 • Exposar a la introducció les idees principals del discurs.
  Saber argumentar i exemplifica.

Llenguatge corporal:

 • Gesticulació, posició, mirades, somriure, tècniques per amagar el nerviosisme, crear complicitat amb el públic.
 • Controlar la respiració, ajuda a controlar els nervis.

La veu:

 • Bon ús de la veu (intensitat, volum, velocitat, vocalització, articulació, entonació, vocalització, pauses, silencis...)
 • Bon ús del llenguatge oral (sintaxi, lèxic, vocabulari, claredat, precisió, brevetat, oposició i antítesi
 • S’ha de parlar amb claredat i fer ús de frases curtes.

Estratègies per captar al públic:

 • Saber utilitzar les figures retòriques.
 • Ús de l’humor.
 • Exemples per a captar l’atenció del públic.
 • Ser clar, breu, precís alhora d’exposar el tema per a que el públic s’interessi.
 • Ha de tenir una bona capacitat d’improvisació i naturalitat.
 • Utilitzar l’anècdota o l’acudit.
 • Actitud positiva.
 • Adaptar el discurs al públic.


Opinió:
Després d'haver seguit a Ferran Monegal durant aquest temps puc afirmar que és un bon comunicador ja sigui mitjançant el seu programa de televisió, els seus articles en el diari i els seus comentaris en la radió. Hem utilitzat els recursos de crear un blog i una pàgina web per reflectir tots els seus moviments i la seva vida.

dijous, 15 de desembre de 2011

Taxonomia digital de Bloom

La Taxonomia de Bloom és una teoria universal que es basa en una classificació dels diferents objectius i habilitats, que els educadors poden proposar als seus estudiants. El fet de que aquesta taxonomia sigui jeràrquica, vol dir que l'aprenentatge a nivells superiors depèn de l'adquisició del coneixement i habilitats de certs nivells inferiors. Suposa un llistat de capacitats que han de tenir-se en compte a l'educació.

 • Crear : dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar. Ho relaciono amb Scratch perquè tracta de contruir o elaborar tot un seguit d'històrietes amb l'imaginació de cadascú.
 • Analitzar: organitzar, desconstruir, atribuir, trobar, estructurar i integrar.El programa que reuneix aquests requisits seria l'Audaciyi perquè es pot destruir fragments de cançons i integrar, en resum fer tot els moviments.
 • Recordar: reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar i trobar. En aquest cas ho relaciono amb el buscador de Mister wong ja que localitzo les meves webs en qualsevol ordinador, les puc anomenar i descriure.
 • Avaluar: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar , detectar i provar. Aquí ho podria relacionar amb el blog on es pot formular hipòtesis críticar-les i experimentar-les.
 • Entendre: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar i exemplificar. En aquest tema ho relaciono amb la xarxa social del Twitter on es pot inferir tweets exclicant i exemplificant qualsevol assumpte.
 • Aplicar: implementar, desenvolupar, utilitzar i executar. Un exemple treballat pot ser el Jclic on es utilitzen diferents eines i desenvolupar temes.

Opinió:
Aquesta entrada resumeix bastan bé varis programes treballats a classe, d'una manera sintetizada i senzilla. La Taxonomia de Bloom resumeix els diferents objectius que els educadors poden proposar als alumnes.

dijous, 1 de desembre de 2011

Mapa d'aprenentatge Educat 2.0


El Programa eduCAT 2.0 promou l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils i de sistemes de projecció interactiva a les escoles amb cicle superior de primària i als centres públics de secundària.
En aquest marc, també es dóna el suport i l’acompanyament necessari a tots els docents dels centres de Catalunya per obtenir les pautes, orientacions i reflexions adients en els canvis en l’organització i la metodologia d’aula, dins del marc del seu projecte educatiu.

Així, doncs, eduCAT 2.0 agrupa totes les actuacions del Departament d'Ensenyament per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

La participació dels i les docents és imprescindible per aconseguir els objectius d'aquesta xarxa:
1. Oferir suport i acompanyament didàctic i pedagògic al professorat que participa en el projecte eduCAT 2.0.
2. Oferir informació rellevant relacionada amb els aspectes docents i de gestió d'aula amb eines TIC i recursos digitals.
3. Compartir i difondre coneixements i experiències entre tots els docents participants.
4. Crear una comunitat de pràctica orientada a l'aprenentatge entre iguals.
Us convidem a participar.Educat 2.0 and Materials de formació in Cristina Serrano (cristinaserrano)

Opinió:
Tota persona que es dedica a l'educació ha d'estar informat de les prestacions i activitats que ofereix  l'educat 2.0 i estar en formació constant. Les activitats que presenten penso que són de gran ajuda.

dimecres, 30 de novembre de 2011

Identitat i territori

El dimarts 22 de novembre va ser el dia de l'exposició del treball de territori i identitat. Aquest treball el vàrem realitzar la Olga Salarich i jo. El tema del treball va ser el món dels llapisos. 

Va ser la primera exposició oral davant de tanta gent, on els nervis estaven bastant presents, però al llarg de l'exposició vaig agafar confiança i ja podia dur a terme una mirada al públic més còmode.

El recurs utilitzat va se el prezi per fer la presentació.

Mentres hi havien les presentacions de la resta dels grups valoravem cadascuna d'elles.

Valoració:
Hi ha hagut exposicions de tota mena de territoris. Tots plegats m’han fet conèixer d’una manera molt amena altres llocs que desconeixia.

Tot i els nervis que passem abans de les presentacions, penso que aquest primer contacte amb les exposicions ha sigut molt positiva per a tots. Tots ho hem aconseguit gràcies a l’esforç que hi ha al darrera.

Un cop més me n’he adonat de l’ importància que hi ha en preparar bé les coses tot i que sempre s’han de millorar. Aquesta ha sigut una primera experiència fent exposicions en parella davant d’un gran públic. Això comporta un treball per part de dues persones que és molt diferent que treballar en solitari, ja que has de ser tolerant i flexible per a una bona comunicació.
 

divendres, 18 de novembre de 2011

Scratch

Scratch és una aplicació informàtica destinada principalment als nens, mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera creativa i divertida. També poden treballar amb bases d'animació i programació de l'ordinador amb l'ajuda d'una interfície gràfica senzilla. Està destinat especialment per a nens entre 8 i 16 anys d'edat, però l'utilitzen usuaris de totes les edats.

En el disseny del llenguatge, la principal prioritat era fer que aquest i l'entorn de desenvolupament intuïtiu fos fàcil d'aprendre pels nens que no tinguessin experiència prèvia en programació.

La interfície d'usuari per a l'entorn de desenvolupament de Scratch divideix la pantalla en diversos panells: a l'esquerra hi ha la paleta de blocs, i a la dreta de l'escenari trobem la llista d'animacions. A la paleta de blocs hi ha fragments de codi (anomenats "blocs") que poden ser portats a l'àrea de scripts per fer programes. En no cabre tots a la paleta de blocs, aquesta s'organitza en 8 grups de blocs: moviment, mirades, sons, ploma, control, detecció, operadors i variables.

Opinió:
Aquest tipus de programes són molt enriquidors per als infants perquè són ells amb la seva pròpia imaginació creen els seus projectes, contes. Una manera divertida d'utilitzar les TIC i d'aprendre a crear situacions que ells s'imaginen untilitzan imatges audió etc.dimecres, 16 de novembre de 2011

Jclic

El Jclic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diversos tipus d'activitats educatives, com ara trencaclosques, exercicis d'associacions o exercicis de text. Les activitats no es solen trobar soles, sinó que acompanyades en paquets anomenats projectes.

El JClic és un entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia, desenvolupat en la plataforma Java.
És una aplicació de programari lliure basada en estàndards oberts que funciona en diversos entorns operatius: Linux, Mac OS X, Windows i Solaris.
L'antecessor del JClic és Clic, una aplicació que des de 1992 ha estat utilitzada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes. 

Opinió:
Trobo que és un bon programa per els infants i un recurs didàctic bastan profitós per als infants, ja que és un aprenentatge divertit i la correcció hi és present. Aquest programa proporciona, als infants una certa independència. 

dijous, 10 de novembre de 2011

Mister wong

Mister Wong és un dels majors marcadors socials gratuïts d'Europa.

La versió original de Mister Wong, en alemany, va començar el març de 2006 i compta amb més de 2.55 milions de visites al mes. A l'any següent (maig 2007), el servei va ser inaugurat España.

D'acord amb Alexa, Mister Wong és un dels 50 llocs web més visitats a Alemanya (juliol 2007).

Actualment, el servei està disponible en Alemany, Anglès, Rus, Xinès, Espanyol i Francès.


Les principals característiques són les següents:
 •      Els marcadors favorits poden ser guardats de forma pública o privada.
 •      És possible crear grups públics o privats.
 •      Coneguts o altres persones amb favorits interessants poden ser agregats com Amics.
 •      En un clic als enllaços públics d'altres usuaris poden ser agregats als teus propis preferits des de    qualsevol lloc del portal Mister Wong.
 •      Extensió del Firefox, botons per a blogs i plugin per a Wordpress.
 •      Possibilitat de publicar i recomanar els marcadors a Twitter. 

Opinió:
 Les eines de marcadors socials ens permeten gestionar i accedir als nostres marcadors, també coneguts com a favorits, des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, independentment d'on ens trobem i és un gran avantatge.

dilluns, 7 de novembre de 2011

Com parlar bé en públic

Després d'haver llegit aquest llibre de Joana Rubio i Francesc Puigpelat, el qual ens dona un seguit  d'eines que ens ajuda i ens guia per ser un bon orador: tenir una bona tècnica, perdre els nervis i recursos per preparar-se bé un discurs.

El llibre, d’una manera molt senzilla ens dóna idees, trucs i tècniques per portar a la pràctica el nostre objectiu de millorar a l’hora de comunicar. De fet l’índex és molt pràctic per poder localitzar allò que més t’interessa millorar. En els diferents apartats, dintre de cada capítol, et recomanen que es deu fer i que no, d’una manera molt breu i concisa.

També ens parlen de d’importància de la mirada, de la veu, de l’entonació, de la respiració, del silencia, etc... que són altres aspectes que també em de tenir molt en compte a l’hora de parlar, sense deixar de banda el llenguatge oral i el llenguatge corporal que fem servir.

Un discurs oral no ha de ser llegit, un bon orador ha d’improvisar amb naturalesa i adaptar el discurs al públic. La improvisació consta dels nostres propis coneixements, és a dir dominar el tema i la nostra memòria, la memòria s’ha d’utilitzar parcialment, és a dir hem de memoritzar paraules claus i no pas tot el discurs.
Valoració:
Pensava que el fet de comunicar correctament era innat i que si no anava amb la meva personalitat ja no ho podria fer en tota la vida. De fet, observo molt atentament a tota aquesta gent que te facilitat de comunicació i creia que ja no hi havia res a fer per tal de parlar com ells. En canvi, “Com parlar bé en públic” m’ha donat esperances de que un dia ho podré fer millor del que ho faig ara. Potser la comoditat, tal i com diuen els autors, em frenava a aprendre.

divendres, 4 de novembre de 2011

Qui ets tu?

El dia 25 d’octubre a la classe de Coed , vam realitzar les exposicions fotogràfiques de Qui ets tu?. L'objectiu d’aquest treball era poder descriure una persona o un tret mitjançant imatges. 
Van haver-hi exposicions curioses, detallistes, gracioses, sentimentals. Va ser un metode de conèixer més als companys de classe. Vam conèixer algunes de les característisques de cadascú i la seva personalitat. Va ser la primera exposició oral on els nervis es veien a l'hora de començar.
La meva imatge descriu a la Olga Salarich.

Opinió:
Va ser una activitat que em va agradar molt i on cadascú va poder expresar-se a través d'una fotografia pròpia per descriure a un company de classe. El resultat va ser molt positiu perquè vam tractar la descripció d'una manera diferent i divertida i a més a més vam tenir la possibilitat de coneixer més cada persona amb les seves característiques.

dijous, 3 de novembre de 2011

Cmap Tools

Cmap Tools és una eina que permet construir mapes conceptuals amb l'ordinador. També permet compartir-los a Internet a través d'un servidor que crea automàticament una pàgina Web on s'allotja el mapa i així poder editar-lo des d'allà on sigui. També el podran editar els usuaris amb els quals l'hem compartit. Aquesta eina és gratuïta per a institucions educatives i per a ús personal. Als centres es poden descarregar el programa i instal·lar-lo a tots els ordinadors que vulguin. Opinió:
Aquest programa és molt útil per relaciona una sèrie de conceptes i tenir-los ordenats i organitzats. Una bona eina per incorporar en el dia a dia.


dilluns, 31 d’octubre de 2011

Audacity

A classe de GITIC hem aprés a retocar i editar cançons a través del programa Audacity.
Audacity és un programa multiplataforma de gravació i edició d'àudio, fàcil d'usar i lliure. La part gràfica ha estat feta amb la llibreria wxWidgets. És un programa multiplataforma i es troba disponibles en diveresos idiomes incloent el català.
Va ser creat per Dominic Mazzoni mentre era estudiant a la Carnegie Mellon University. Mazzoni treballa actualment a Google però continua com a principal desenvolupador del programa amb l'ajuda de voluntaris d'arreu del món. Es tracta d'un programa d'edició de so amb un gran popularitat, a finals de 2010.

Les principals característiques són les següents:
 • Importar i exportar WAV, AIFF, MP3(mitjançant el codificador LAME) i Ogg Vorbis i entre d'altres. A partir de la versió 1.3.2 també suporta FLAC. La versió 1.3.6 i posteriors també permeten utilitzats WMA, AAC, AMR i AC3 a través de la llibreria opcional FFmpeg.
 • Gravar i reproduir sons
 • Editar usant les opcions de tallar, copiar i enganxar, i una opció Desfer il·limitada.
 • Efectes digitals
 • Eliminació del sorolls de gravació.
 • Es pot programar qualsevol efecte musical o sonor, mitjançant el panell Nyquist, usant Xlisp

Opinió:
Aquest programa és molt facil d'utilitzar i interessant alhora de fer algun montage audiovisual. Un altre aspecte positiu és que és treballa d'una forma divertida i dinamica muntant els objectius que es volen assolir. És un programa que em serveix de gran ajuda.

diumenge, 30 d’octubre de 2011

Google Sites

Un exemple dels serveis que ofereix Google,
A classe de gitic hem aprés un altre recurs de google, en aquest cas el Google Sites.
Google Sites és una aplicació online que permet crear un lloc web d'una forma tan senzilla com editar un document. Qualsevol usuari amb uns pocs clics pot construir un web a la seva mida reunint en un únic lloc i d'una manera ràpida informació variada, vídeos, calendaris, presentacions, fotos, arxius adjunts i text. Aquí és possible i és on radica la seva potència, que puguem crear llocs col · laboratius i fer-los públics o privats.

Disposa de 3 modalitats d'usuaris:

     Propietaris que poden gestionar tot el lloc afegint contingut nou, eliminant el ja existent, gestionar els usuaris o modificant l'aspecte visual.
     Col · laboradors poden crear contingut, modificar el ja existent, escriure comentaris o pujar arxius.
     Simples usuaris o lectors: aquest és l'usuari per defecte per a aquells que visitin el lloc si aquest és obert.

Les tres grans avantatges de Google Sites són les opcions de privacitat, podem definir amb qui compartim les pàgines editables, els tipus de pàgines que podem crear (un dipòsit d'arxius amb 10GB per compte) i la facilitat d'ús.

La plasticitat de les pàgines de Google Sites fa que la funcionalitat entre un wiki, un bloc o un fòrum de discussió estigui determinada gairebé únicament per l'ús que vulguem donar-li nosaltres.


 Opinió:
Un exemple dels serveis que ofereix Google, és molt facil d'utilitzar. Disposa de plantilles que això fa que tingui una bona aparència la pàgina web que es vulgui crear. El Google Sites sera de gran ajuda en un futur proper per tenir una web pròpia i estar actualitzat.

dimarts, 25 d’octubre de 2011

El prezi


Prezi és una aplicació de presentació en línia i una eina narrativa. Els textos, imatges, vídeo o altres objectes de presentació són posats en un llenç infinit i presentats ordenadament en marc presentables. El llenç permet als usuaris crear una presentació no lineal, on poden fer servir zoom en un mapa visual. Es pot definir com un camí a través dels objectes i marcs, aconseguint un ordre desitjat per l'usuari. La presentació final es pot desenvolupar en una finestra del navegador , també permetent una presentació fora de línia descarregan l'arxiu.

 Opinió:
Crec que el prezi és una nova aplicació per fer presentacions multimèdia bastant elaborades i senzilles de fer. Només es necessàri crear un compte en la xarxa i començar la teva presentació. Sempre he utilitzat el power point i ara amb aquest nou programa el podre incorporar en el meu dia a dia.

dimarts, 11 d’octubre de 2011

Les quatre habilitats lingüístiques

Parlar, llegir, escriure i escoltar són les quatre habilitats que un usuari de qualsevol llengua ha de dominar per poder-se comunicar amb una eficàcia en totes les situacions possibles.

Llegir és un procès actiu, perquè qui llegeix ha de construir el significat del text.El significat que un escrit té , pe qui el llegeix no és una rèplica del significat que l'autor va voler-li donar, sinó que és una construcció pròpia.

Escriure : és el procés mitjançant el qual es produeix un text significatiu.

Parlar: parlar és expressar el nostre pensament através del llenguatge articulat de forma coherent,clara amb correcció i adhecuació, a la situació comunicativa.

Escoltar: escoltar és comprendre un missatge a partir d'engegar tot un procés cognitiu de construcció del significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment.


Valoració:
Per uns el parlar serà d'una manera que per uns altres. Per uns el escriure serà d'una manera que per uns altres, però tots sabem que volen dir aquestes paraules.

dijous, 6 d’octubre de 2011

TwitterTwitter és un servei de microblogging que serveix per   als seus usuaris llegir i enviar missatges amb una longitud màxima de 140 caràcters que s'anomenen tweets o tuits. Els usuaris poden rebre les actualitzacions des de la pàgina del Twitter, mitjançant missatgeria instantània, SMS, RSS i correu electrònic.


Es tracta d'una xarxa social on els escriptors poden pujar els seus textos i compartir-los amb la resta de la comunitat, enl seu entorn, podrà votar per ells, el que estableix com un rànquing que puntua tant als textos com als lectors preferits per el públic.
 
Opinió:
És sens dubte una bona iniciativa per a escriptors que vulguin donar-se a conèixer. I és clar, per a lectors que vulguin trobar materials diferents al mateix temps d'interactuar amb els autors.

dimarts, 4 d’octubre de 2011

La descripció

La descripció és un mode d'organització del discurs que pretén representar lingüísticament persones, animals, objectes, paisatges,èpoques,sentiments, etc,
Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets fins als més abstractes.
Per mitjà de les seqüències descriptives es proporcionen informació i característiques diferents dels objectes.El to pot ser més subjectiu o més objectiu, depenent de la situació comunicativa i del propòsit d'intercanvi,així com el grau d'importància que atorguem a ordenar estrictament la informació.

Descripció objectiva :l'autor adopta una actitud imparcial davant de l'objecte descrit, i es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles, les característiques que millor els defineixen(no intenta suscitar cap emoció estètica en el lector).Aquest tipus de descripció és característica dels textos acadèmics i científics. 

Descripció subjectiva: l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu.Conté una gran càrrega subjectiva i sol tenir una finalitat estètica.

A classe vam treballar varies cançons poesies i videos on es mostra un clar exemple de les decripcions d'una manera original. Aqui us deixo alguns exemples. • Lila, Whiskyn's.
 • Pedro Navaja, Gato Pérez.
 • Nit de Sant Joan, Sisa.
 • Videoclip del anunci de Estrella Damm. 
Valoració:
En aquesta classe m'he pogut adonar de petits detalls que no mi havia fixat i agafar noves tècniques a l'hora de dur a terme una bona descripció. La metodologia que s'ha utilitzat és molt divertida i profitosa cantant cansons, poemes i la visualització de videoclips per tal de remarcar els factors més importants.


Documents de Google

      
El google docs serveix per poder crear diferents documents: word, power points, fulls de càlcul, en versió online i en grup. Es comparteixen alhora.
Això significa que podem treballar amb el document des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.Tots els membres poden treballar en el mateix document i estar presents en el treball.
També hi ha un xat per poder parlar entre els components del grup.És senzill d'utilitzar i gratuit.