dijous, 15 de desembre de 2011

Taxonomia digital de Bloom

La Taxonomia de Bloom és una teoria universal que es basa en una classificació dels diferents objectius i habilitats, que els educadors poden proposar als seus estudiants. El fet de que aquesta taxonomia sigui jeràrquica, vol dir que l'aprenentatge a nivells superiors depèn de l'adquisició del coneixement i habilitats de certs nivells inferiors. Suposa un llistat de capacitats que han de tenir-se en compte a l'educació.

  • Crear : dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar. Ho relaciono amb Scratch perquè tracta de contruir o elaborar tot un seguit d'històrietes amb l'imaginació de cadascú.
  • Analitzar: organitzar, desconstruir, atribuir, trobar, estructurar i integrar.El programa que reuneix aquests requisits seria l'Audaciyi perquè es pot destruir fragments de cançons i integrar, en resum fer tot els moviments.
  • Recordar: reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar i trobar. En aquest cas ho relaciono amb el buscador de Mister wong ja que localitzo les meves webs en qualsevol ordinador, les puc anomenar i descriure.
  • Avaluar: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar , detectar i provar. Aquí ho podria relacionar amb el blog on es pot formular hipòtesis críticar-les i experimentar-les.
  • Entendre: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar i exemplificar. En aquest tema ho relaciono amb la xarxa social del Twitter on es pot inferir tweets exclicant i exemplificant qualsevol assumpte.
  • Aplicar: implementar, desenvolupar, utilitzar i executar. Un exemple treballat pot ser el Jclic on es utilitzen diferents eines i desenvolupar temes.

Opinió:
Aquesta entrada resumeix bastan bé varis programes treballats a classe, d'una manera sintetizada i senzilla. La Taxonomia de Bloom resumeix els diferents objectius que els educadors poden proposar als alumnes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada