dimecres, 21 de desembre de 2011

Publicació digital : el bon comunicador

Hem fet un treball en grup que tracta en el seguiment d'un bon comunicador. En el nostre cas hem triat Ferran Monegal perquè compleix el perfil d'un excel·lent comunicador.

El bon comunicador: Ferran Monegal

 • Preparar un bon guió.
 • L'orador ha de ser capaç d'improvisar.
 • En el discurs no ha de mancar ni sobrar res.
 • Fer-se les quatre preguntes: perquè, què, a qui i com, es a dir, descriure, començar a explicar, interpretar i justificar.
 • Exposar a la introducció les idees principals del discurs.
  Saber argumentar i exemplifica.

Llenguatge corporal:

 • Gesticulació, posició, mirades, somriure, tècniques per amagar el nerviosisme, crear complicitat amb el públic.
 • Controlar la respiració, ajuda a controlar els nervis.

La veu:

 • Bon ús de la veu (intensitat, volum, velocitat, vocalització, articulació, entonació, vocalització, pauses, silencis...)
 • Bon ús del llenguatge oral (sintaxi, lèxic, vocabulari, claredat, precisió, brevetat, oposició i antítesi
 • S’ha de parlar amb claredat i fer ús de frases curtes.

Estratègies per captar al públic:

 • Saber utilitzar les figures retòriques.
 • Ús de l’humor.
 • Exemples per a captar l’atenció del públic.
 • Ser clar, breu, precís alhora d’exposar el tema per a que el públic s’interessi.
 • Ha de tenir una bona capacitat d’improvisació i naturalitat.
 • Utilitzar l’anècdota o l’acudit.
 • Actitud positiva.
 • Adaptar el discurs al públic.


Opinió:
Després d'haver seguit a Ferran Monegal durant aquest temps puc afirmar que és un bon comunicador ja sigui mitjançant el seu programa de televisió, els seus articles en el diari i els seus comentaris en la radió. Hem utilitzat els recursos de crear un blog i una pàgina web per reflectir tots els seus moviments i la seva vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada